Gedragscode H.V. Dynamiek

“Plezier is de basis”

H.V. Dynamiek wil een gezellige en groeiende sportvereniging zijn, die midden in de samenleving staat en waar iedereen welkom is. Met een open blik naar en respect voor haar omgeving wil ze een club zijn voor haar leden. Sportief plezier, sportieve prestaties en ontmoeting staan centraal!

Dit houdt onder meer ook in dat de focus meer op recreatief handballen ligt dan puur op de prestaties. Plezier vormt in eerste instantie de basis en de achterliggende gedachte is ook dat het resultaat vanzelf komt.

 

Kernwaarden

Saamhorigheid

Iedereen is welkom bij de vereniging. Clubgevoel en verbondenheid staan centraal.

Ontmoeting

We hebben en zijn een plaats/vereniging om elkaar te ontmoeten. Er is onderdak voor iedereen.

Sportiviteit

Fair Play op het veld, in de zaal en op de tribune, maar ook in gedrag naar elkaar.

Respect voor elkaar en voor de omgeving.

Betrouwbaarheid

Zeg wat je doet en doe wat je zegt. We zijn open naar elkaar, geven elkaar feedback en kunnen op elkaar bouwen.

Verantwoordelijkheid

We voelen ons verantwoordelijk voor onze vereniging, voor onze leden en voor de omgeving waarin wij actief zijn.

Gewenst gedrag stimuleren en ongewenst gedrag voorkomen en aanpakken.

 

Voor wie geldt de gedragscode?

De gedragscode geldt voor iedereen bij H.V. Dynamiek. Voor de bestuursleden, de spelers (jeugd en senioren), de trainers, coaches, de ouders/verzorgers, andere toeschouwers, alle vrijwilligers, en een ieder die bij H.V. Dynamiek betrokken is;
Oftewel: Iedereen die ook maar enige band met H.V. Dynamiek heeft, houdt zich aan bovenstaande regels!

Wij onderscheiden specifieke gedragscodes voor:

1. Spelers

2. Trainers/coaches

3. Scheidsrechters/spelleiders

4. Bestuurders

5. Ouders/verzorgers

6. Toeschouwers

 

1. Spelers

· Beschik over een goede spelregelkennis;

· Zorg voor plezier in het veld en buiten het veld;

· Toon inzet tijdens de trainingen en wedstrijden;

· Je maakt deel uit van een team en jouw afwezigheid kan dus gevolgen hebben voor het team tijdens de training of wedstrijd. Wees daarom, indien mogelijk, altijd aanwezig;

· Speel met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders;

· Vind eerlijk en prettig spelen belangrijk en presteer zo goed mogelijk binnen jouw eigen mogelijkheden;

· Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter;

· Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn;

· Spreek je medespelers gerust aan op onsportief of onplezierig gedrag;

· Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.

 

2. Trainer/Coach

· Leer uw spelers dat spelregels afspraken zijn die voor iedereen gelden;

· Gun alle spelers bij benadering dezelfde speeltijd;

· Winnen én verliezen zijn een onderdeel van het spel;

· Ontwikkel respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter;

· Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit.

 

3. Scheidsrechters/spelleiders

· Zorg ervoor dat je incasseringsvermogen hebt;

· Pas de regels toe volgens de NHV richtlijnen en beoordeel ze op niveau en kwaliteit van de wedstrijd;

· Zorg ervoor dat het plezier in het spel niet verloren gaat door veel en onnodig in te grijpen;

· Geen woorden maar daden. Uw eigen gedrag dient te allen tijde sportief te zijn;

· Wees beslist, objectief en beleefd bij het constateren van fouten.

 

4. Bestuurders

· Voer beleid dat open en transparant is. Houdt toezicht op een correcte en consequente naleving door betrokkenen;

· Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit;

· Zorg ervoor dat ouders, trainers, sponsors, deelnemers, vrijwilligers, etc. zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid m.b.t. fair play in sport en spel.

 

5. Ouders/verzorgers

· Tijdens de wedstrijd is de coach de coach;

· Beslissingen over teamindeling accepteren;

· Moedig uw kind altijd aan om volgens de regels te spelen;

· Leer uw kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd;

· Steun een kind en geef het geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren;

· Val een beslissing van de scheidsrechter/spelleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel;

· Ondersteun alle pogingen om verbaal- en fysiek geweld tijdens sportactiviteiten te voorkomen;

· Erken de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging;

· Heeft u desondanks opmerkingen of kritiek? Praat dan niet over maar mét de betreffende personen.

 

6. Toeschouwers

· Gedraag u op uw best. Vermijd het gebruik van grof, beledigend en/of andersoortig incorrect taalgebruik aan het adres van spelers, trainers, leiders, scheidsrechters etc.;

· Toon enthousiasme over goed spel van zowel uw eigen team als de tegenstanders;

· Toon respect voor de tegenpartij. Zonder hen zou er geen wedstrijd zijn;

· Benader sporters nooit belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd;

· Respecteer en accepteer beslissingen van coaches/scheidsrechters;

· Wees altijd sportief. Goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Waar gelden de regels van de gedragscode?

Bovenstaande regels gelden overal waar onze leden in verenigingsverband actief zijn, dus ook bij toernooien, teamuitjes, kampactiviteiten of andere activiteiten.

Wat zijn sancties?

Eventuele sancties worden per geval bepaald door bestuur. Voorbeelden van sancties zijn een waarschuwing, uitsluiting van wedstrijden, betaling van gemaakte kosten of schorsing. In het uiterste geval is royement mogelijk.

 

Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Elaine ten Tije. Ze is te bereiken op elaine-tentije@hotmail.com.