Handbalvereniging Dynamiek heeft een nieuwe voorzitter. Arjan Spoelman werd unaniem gekozen als voorzitter van de Goorse handbalvereniging tijdens de eerste online Algemene Ledenvergadering in de geschiedenis van de club.  De nieuwbakken preses gaf aan er zin in te hebben om samen de club te leiden. In het dagelijks leven is de 49 jarige Gorenaar werkzaam als zelfstandig IT consultant. Sinds een jaar is hij actief als bestuurslid en neemt nu de voorzittershamer over van Ronald Stoel.

Stoel heeft 6 jaar een rol in het bestuur gespeeld, waarvan de laatste 3 jaar als voorzitter. In de Alv werd hij bedankt voor zijn inzet. Onder zijn bewind wist hij de hele vereniging volledig in een nieuw tenue te steken met behulp van een sponsoractie. Daarnaast werd in zijn bestuursperiode een technische commissie en een jeugdcommissie opgericht. Maar voornamelijk wordt hij ook als Mr Tony Chocolonely herinnert. Hij bedacht de jaarlijks chocoladeactie die in november door de leden aan de man gebracht.

Naast Arjan Spoelman zijn Annet Deegens en Annemiek Boonk ook toegetreden tot het bestuur.
Het dagelijks bestuur bestaat nu uit voorzitter Arjan Spoelman, penningmeester Mariska Freriksen en secretaris Ilse Onland. De overige bestuursleden zijn Janet ten Berge,  Annemiek Boonk en Annet Deegens.