Contributie:

De maandelijkse contributies bedragen;

– F en H jeugd  € 11,00 (€33 p. kw)

– tot en met 18 jaar € 14,00 (€42 p. kw)

– 19 jaar en ouder € 20,00 (€60 p. kw)

Het geboortejaar is leidend voor de te innen contributie!

De contributie wordt iedere kwartaal (januari/april/juli/oktober op of rond de 26e dag) door de vereniging geïncasseerd.

IBAN Rekeningnummer:

NL41RABO0336986823 t.n.v. Handbalvereniging Dynamiek te Goor

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk vóór 1 april, bij het onderstaand emailadres: penningmeester@hvdynamiek.nl

Indien na 1 april opgezegd is het lidmaatschapsgeld nog wel verschuldigd voor het lopende jaar. Ook worden de verplichte bondskosten in rekening gebracht voor het nieuwe seizoen.