Het bestuur

Voorzitter

Ronald Stoel: 06-46129271

Penningmeester

Janet ten Berge

Secretaris

Ilse Onland

Bestuursleden

Irene Mensink
Marcel Vaneker

Wedstrijdsecretariaat

Esther Hollegien
06 – 140 411 11

Anique Wijnsma

Technische commissie

Samantha Boers
Merlin Koebrugge
Chantal Smit
Ronald Stoel

Activiteitencommissie

Charel Weeink
Samantha Boers
Danicz Wijnsma
Ilse ten Tije

Mailadres

info@hvdynamiek.nl

Postadres

Havezate 1
7471 BC GOOR

Telefoon
Sporthal De Mossendam

0547 – 27 27 12