Even voorstellen…. Technische Commissie

Bij HV Dynamiek wordt er naar gestreefd om iedere speler met veel plezier te laten handballen. Wie zich hier onder andere mee bezig houden, zijn de mensen van de Technische Commissie. 

De technische commissie bestaat uit:

  • Elaine ten Tije
  • Marloes de Jonge

De Technische commissie rapporteert aan het bestuur. Het rapporteren gebeurt maandelijks tijdens het bestuursoverleg. De TC is verantwoordelijk voor de dagelijkse handbal technische werkzaamheden.

Het begrip ‘technische zaken’ is nogal breed en voor velen nietszeggend. Om dat inzichtelijk te maken voor ouders, spelers en trainers geven wij hieronder een aantal voorbeelden waar wij ons mee bezig houden:

de indeling van de spelers
de indeling van de trainers
eerste aanspreekpunt voor technische problemen
aanspreekpunt voor spelers, ouders en trainers/coaches
zorgt voor een goede organisatie m.b.t. trainingen
adviseert bij problemen binnen een groep of bij problemen tussen trainers, coaches en/of individuele spelers..

De technische commissie leden zullen ook een aantal keren komen kijken bij de trainingen. Mocht u als trainer, ouder of speler vragen en/of opmerkingen hebben over de zaken waar de TC zich mee bezig houdt, dan kunt u bij desbetreffend contactpersoon terecht.

We wensen iedereen heel veel spelplezier!

Met sportieve groet,

Technische Commissie