Om het sporten in goede banen te leiden, zijn heel veel regels opgesteld. Deze regels zijn in samenspraak met NOC/NSF, de NHV en de gemeente Hof van Twente tot stand gekomen. Als we de regels niet goed naleven, dan kan dat al snel de consequentie hebben dat trainingen in het geheel niet meer door mogen gaan, of dat jij niet meer aan de training mag deelnemen. De regie over de afspraken ligt bij de gemeente. Hieronder vind je informatie van de leidende protocollen;

Het algemene sportprotocol van het NOC/NSF; https://nocnsf.nl/sportprotocol

Het sportspecifieke protocol van de NHV https://www.handbal.nl/blog/2020/05/09/update-handbalspecifiek-protocol/

Ons eigen protocol, dat is goedgekeurd door de gemeente Hof van Twente, is leidend.

Beste leden, ouders, begeleiders en andere betrokkenen,

Tijdens de persconferentie van premier Rutte op 21 april zijn de (meeste) maatregelen voor de intelligente lockdown verlengd tot 20 mei. Toch mogen we met inachtneming van een flink aantal regels de trainingen voor de jeugd weer opstarten. Het is een bijzondere situatie waarin wij ons bevinden. Onze gezondheid is in gevaar en economische malaise is een gevolg, dat de jeugd weer mag sporten is een mooi lichtpunt in deze periode.

De beachtrainingen zullen zaterdag 9 mei van start gaan. We beginnen zaterdag als volgt: 12.00 tot 12.45 eerste groep F 13.00 tot 13.45 tweede groep F 14.00 tot 14.45 groep E (indien er teveel E jeugd is, wordt dit opgesplitst in 2 groepen) 15.00 tot 15.45 groep D. Mochten er aanpassingen komen, dan zullen we dit tijdig melden via de coaches.

De C en B jeugd en de senioren zijn inmiddels gestart met een online training

Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten met betrekking tot de beachtraining toegelicht:

• We starten met 1x trainen per week om drukte op het complex te beperken.

• Vooralsnog trainen alleen de jeugdleden (F- t/m D-jeugd).

• Voor de trainingen van de jeugd t/m D gelden alle regels maar de spelers hoeven geen afstand tot elkaar te houden.

• Tussen 2 trainingen op hetzelfde veld wordt 15 minuten vrijgehouden zodat teams elkaar zo min mogelijk tegen komen als men naar of van het beachveld loopt.

• Nieuwe leden of proefleden mogen mee doen met trainingen. Zij moeten zich vooraf wel via e-mail melden bij de vereniging (tc@hvdynamiek.nl) zodat trainers geïnformeerd worden en zodat vooraf het protocol ook doorgegeven kan worden aan proefleden.

• Proefleden kunnen gebruik maken van alle oefenmaterialen van Dynamiek en deze zal direct na gebruik door de corona-toezichthouder gedesinfecteerd worden.

Rondom en tijdens de beachtrainingen bij Dynamiek zijn de volgende regels van belang:

• Was zowel voor als na de training thuis je handen met water en zeep, minimaal 20 seconden.

• Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet.

• Douchen bij de Mossendam is niet toegestaan, doe dit dus thuis.

• Kom niet eerder dan 10 minuten voordat de sportactiviteit begint en ga na afloop direct weer naar huis.

• Ons beachveld is alleen toegankelijk voor trainers en jeugdleden die training hebben en toezichthouders. Ouders en andere toeschouwers zijn niet toegestaan en blijven buiten het hek op de parkeerplaats.

• Jeugdleden die met auto worden gebracht, worden afgezet bij de ingang (parkeerplaats bij GFC veld). De rijder mag niet mee het complex op (zie punt hierboven). De parkeerplaats is Kiss & Ride zone.

• Jeugdleden die op de fiets komen, zetten de fiets in één van de fietsenrekken. Let op dat je bij aankomst en vertrek 1,5 meter afstand houdt tot elkaar! (zijkant sporthal de Mossendam)

• Iedereen die zich niet aan de voorschriften houdt, zal van het beachveld verwijderd worden.

• Spelers mogen alleen eigen materiaal aanraken, neem dus je eigen bidon mee.

• Kom in sportkleding naar de club (clubhuis en kleedkamers zijn gesloten). Er wordt getraind zonder hesje, voor spelers t/m 12 jaar vragen we om een donker en een licht shirt mee te nemen voor de onderlinge partijtjes.

• Houd voldoende afstand tot de trainer.

• Het is voor iedereen verboden om de neus te ledigen en/of te spugen op het beachveld.

• Tijdens de training morgen de spelers alleen hun eigen materiaal aanraken, zoals bidon.

• Trainingsmateriaal wordt door de trainers verplaatst. Trainingsmaterialen worden door spelers niet met de hand opgepakt of aangeraakt, dat doet alleen de trainer.

• Meld je zoveel mogelijk aan/af via de groepsapp. Zodat het voor de trainer vooraf duidelijk is hoeveel mensen er aanwezig zijn op het sportcomplex. Voor nieuwe (proef) leden via de mail aanmelden bij de technische commissie van de club.

• Na elke trainingsdag zullen gebruikte ballen en trainingsmaterialen gedesinfecteerd worden.

Naast bovenstaande regels gelden de algemene richtlijnen vanuit de NOC*NSF-sportkoepel en het RIVM:

• Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten.

• Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.

• Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).

• Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.

• Vermijd het aanraken van je gezicht.

We beseffen dat het een hele lijst met regels is maar willen je toch vragen om je goed voor te bereiden. Een goede voorbereiding is het halve werk. Bespreek eventueel vooraf met je teamgenoten hoe jullie vorm geven aan de regels. Het is nieuw, het is anders en het zal zeker erg wennen zijn. Maar samen kunnen we het mogelijk maken en er iets moois van maken. Wij rekenen op jullie inzet en wensen jullie veel plezier.

Met sportieve groet,

Bestuur HV Dynamiek