Hierbij nodigen wij alle leden (en ouders van jeugdleden) uit voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 24 januari a.s. om 20.00 uur in de kantine van de “Mossendam.”

Graag delen we dan de positieve momenten van afgelopen jaar en hopen dat jullie mee willen denken in de ontwikkeling die onze handbalvereniging doormaakt!

Agenda

 

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering 2019
  4. Jaarverslag 2019
  5. Jaarverslag penningmeester – Nieuwe kascommissie
  6. Verslag Activiteitencommissie
  7. Wijzigingen binnen bestuur
  8. Beach handbal
  9. Rondvraag (vragen mogen ook voorafgaand aan de ALV, of via de mail gemeld worden).
  10. Sluiting

Na afloop van de vergadering willen we de avond graag afsluiten met een borrel!

Bestuur HV Dynamiek,

Irene Mensink, Janet ten Berge, Ronald Stoel, Mariska Freriksen,
Marcel Vaneker en Ilse Onland