Hierbij nodigen wij alle (ouders van) leden uit voor de Algemene Ledenvergadering en Nieuwjaarsborrel op

Vrijdag 11 januari om 20.00 uur in de kantine van de “Mossendam”.

Graag delen we dan de positieve momenten van afgelopen jaar en hopen dat jullie mee willen denken in de ontwikkeling die onze handbalvereniging doormaakt!

Agenda

1.  Opening
2. Mededelingen
3. Notulen algemene ledenvergadering 2018
4. Jaarverslag 2018
5. Jaarverslag penningmeester – Nieuwe kascommissie
6. Verslag Activiteitencommissie
7. Wijzigingen binnen bestuur – vacatures!
(Ouders van) leden die de functie van penningmeester / voorzitter ambiëren, graag aanmelden voor 11-01.
8.Beach handbal
9. Rondvraag (vragen mogen ook voorafgaand aan de ALV, of via de mail gemeld worden).
10.  Sluiting & aansluitend Nieuwjaarsborrel

Fijne feestdagen en graag tot ziens  in het nieuwe jaar!

Bestuur HV Dynamiek,

Irene Mensink, Janet ten Berge, Ronald Stoel, Marcel Vaneker en Ilse Onland