Aan alle ouders van onze jeugdleden

Zoals u weet hebben we bij Dynamiek een grote groep jeugdspeelsters. We zijn hier heel blij mee! Immers de jeugd heeft de toekomst! Daartegenover staat een relatief kleine groep senioren recreanten. Tot op heden is het aardig gelukt om met deze groep, een aantal ouders en jeugdleden alle activiteiten te organiseren. Handbalkamp, plantjes-actie, smokkeltocht, sinterklaas, decemberloterij …. en daarnaast nog de bestuurlijke invulling, wedstrijden plannen, zaaldienst, spelleiders, scheidsrechters, enz.

Voor het nieuwe seizoen komen we echter handen tekort. In de Algemene Leden Vergadering is dit uitvoerig besproken. Het plan is opgevat om de hulp van ouders in te roepen bij de diverse activiteiten. Vele handen maken licht werk, maar ook plezierig werken!

Vanmiddag/vanavond krijgt uw dochter een formulier mee naar huis waarin u aan kunt geven bij welke activiteit u de helpende hand zou willen bieden. Wij vragen u dit formulier bij de volgende training, 14 september a.s., weer mee te geven voor inlevering bij de trainer van het team waarin uw dochter speelt.

Alvast hartelijk bedankt!

Sportieve groet,

Bestuur Dynamiek.