UITNODIGING ALV – UITNODIGING ALV – UITNODIGING ALV


Aan alle seniorleden van Dynamiek en ouders van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Maandag 19 maart a.s.
’s avonds om 20.00 uur in de
kantine van de “Mossendam”.

We hebben een sportief en goed jaar achter de rug. Daarbij te denken aan bijvoorbeeld de groei die diverse teams hebben doorgemaakt, uitbreiding van onze vereniging met veel nieuwe leden en diverse geslaagde activiteiten.

Voor het nieuwe seizoen is Dynamiek op zoek naar jeugdtrainers, scheidsrechters en nieuwe bestuursleden. Mochten jullie belangstelling hebben of iemand kennen die we kunnen benaderen, graag!

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen Agenda
4. Notulen algemene ledenvergadering 2017
5. Jaarverslag 2017
6. Jaarverslag penningmeester – Nieuwe kascommissie
7. Verslag activiteitencommissie
8. Beach-handbal
9. Aftredende bestuursleden; Caecil Vehof
10. Rondvraag
11. Sluiting

We zouden het fijn vinden naast seniorleden meer ouders te ontmoeten op deze avond. Graag tot dan!

Sportieve groet,
Bestuur HV Dynamiek,
Karin Spoelder, Irene Mensink, Janet ten Berge, Ronald Stoel, Marcel Vaneker en Caecil Vehof.