Beste handballers,
met trots kunnen wij meedelen dat een aantal van onze leden het verplichte Spelregelbewijs Handbalmasterz heeft gehaald.
Wij feliciteren daarom; Kim Roelofsen, Annemiek Boonk, Tessa Ten Tije, Marloes De Jonge, Birte Koebrugge, Lynn Spoelder en Karin Spoelder

Beste handballiefhebbers,

In 2013 is besloten dat wij, het NHV, meer gaan inzetten op een Veilig Sportklimaat.

Een belangrijke stap hierbij is het vergroten van de spelregelkennis bij spelers en begeleiders.

Om de kennis van de spelregels te toetsen hebben wij het diploma Basistoets Spelregels ingevoerd en

met ingang van 1 juli 2015 verplicht gesteld voor een aantal ledengroepen.

HandbalMasterz is ontstaan vanuit een initiatief van NOC*NSF. Nog vijf andere sportbonden hebben zich

hierbij aangesloten en vanaf 2015 zullen ook andere sportbonden volgen.

HandbalMasterz is een bijzondere website waar je digitaal jouw kennis van de spelregels kunt vergroten.

HandbalMasterz kent niet de spelregels als uitgangspunt, maar kijkt naar de praktijk door de spelregels te

koppelen aan spelsituaties. Wij hebben vijftien spelsituaties benoemd

Wie moeten het Spelregelbewijs allemaal behalen?

· Alle spelers/speelsters die vanaf 1 juli 2015 de A-jeugdleeftijd bereiken*;

· Alle coaches bij wedstrijden vanaf de C-jeugd;

· Iedereen die een trainersopleiding wil volgen

Voor bovenstaande groepen geldt de verplichting dus met ingang van 1 juli 2015.

Waarom is het Spelregelbewijs verplicht?

Wij zijn van mening: als je een sport beoefent, dat je ook de spelregels van de sport kent. De spelregels

zijn bedoeld voor de spelers en de coaches. De scheidsrechters zien er op toe dat de spelers zich aan de

spelregels houden. En dat de scheidsrechters dit corrigeren, als spelers zich hier niet aan houden.

Als je de spelregels kent, begrijp je de beslissing van de scheidsrechter beter.

Het accepteren van de beslissing van de scheidsrechter verhoogt het wederzijds respect.

Daarnaast kun je als speler ook voordeel halen uit je kennis van de spelregels. Je kunt bijvoorbeeld snel

reageren als je weet dat je een vrije worp of een uitworp mee krijgt.

Met behulp van HandbalMasterz en het spelregelbewijs gaan we samen naar een veiliger sportklimaat!

https://www.handbalmasterz.nl/