In augustus van dit jaar bestaat onze vereniging 50 jaar!

Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, daarom gaan we dit vieren met o.a. een reünie voor alle huidige senioren-leden en oud-leden.

Noteer vast in jullie agenda: zaterdag 4 oktober a.s.

Het programma voor die avond ziet er als volgt uit:

18:00 uur aanvang/inloop

19:00 uur onderlinge wedstrijden van +/- 15 min. (gaat door mits er genoeg aanmeldingen zijn)

20:00 uur feestavond met een hapje en een drankje

DJ Niek zorgt die avond voor de muziek.

Dus; zegt het voort, zegt het voort en meld je aan op de onderstaande link.

Vermeld even je naam, jaar dat je lid bent geweest en of je mee gaat doen met de onderlinge wedstrijden.

reuniehandbal@kpnmail.nl

Trommel al je oude teamgenoten op en vertel ze over de reünie, zodat wij er met z’n allen een gezellige avond van kunnen maken!

Groetjes, de reünie-commissie (Bart, Karin, Wendy en Esther F)