Op woensdag 26 november a.s. wordt onze jaarlijkse ALV gehouden.
 
We nodigen niet alleen de seniorenleden hierbij uit, maar ook ouders/verzorgers van onze jeugdleden.
 
Dus:
 
Woensdag 26 november a.s. Algemene Leden Vergadering HV. Dynamiek.
 
Ook hadden wij enige tijd geleden aangegeven dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Op de ALV a.s. kunnen we al 1 nieuw bestuurslid aan u voorstellen. Wat natuurlijk al super is, alleen zijn de bestuurstaken, zoals een voorzitter tot op heden helaas nog niet zijn ingevuld. Hopelijk denken jullie er nog over na om deze functie op te vullen.
Ook andere aanmeldingen zijn welkom. Te denken valt aan coach van de C-jeugd, scheidsrechters, wedstrijdsecretariaat tijdens thuiswedstrijden etc. Zonder vrijwilligers geen vereniging….
 
Het bestuur hoopt dat de opkomst voor deze Algemene ledenvergadering goed zal zijn. Want niet alleen de meningen van onze seniorenleden zijn belangrijk, maar ook horen wij graag de meningen/opmerkingen van de ouders van onze jeugdleden.
 
Jullie zijn vanaf 19:45 uur van harte welkom in de kantine van de sporthal de Mossendam, zodat wij om 20:00 uur kunnen beginnen.
 
Tot dan!
 
Met vriendelijke groet,
Het Bestuur HV. DynamiekWendy
Nijmeijer, Leonie Kamphuis, Caecil Vehof, Esther Hollegien en Karin Spoelder