Aan alle seniorleden van Dynamiek en ouders van onze jeugdleden.

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:

Woensdag 29 maart a.s.

OM 19.00 UUR (let op is gewijzigd)

in de kantine van de “Mossendam”.

We hebben een sportief en goed jaar achter de rug. Daarbij te denken aan bijvoorbeeld de groei die diverse teams hebben doorgemaakt, uitbreiding van onze vereniging met veel nieuwe leden en diverse geslaagde activiteiten.

Voor het nieuwe seizoen is Dynamiek op zoek naar jeugdtrainers en nieuwe bestuursleden. Mochten jullie belangstelling hebben of iemand kennen die we kunnen benaderen, graag!

Agenda

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen Agenda

4. Notulen algemene ledenvergadering 2016

5. Jaarverslag 2016

6. Jaarverslag penningmeester – Nieuwe kascommissie

7. Verslag activiteitencommissie

8. Beach-handbal

9. Aftredende bestuursleden Leonie Kamphuis en Wendy Nijmeijer

10. Rondvraag

11. Sluiting

We zouden het fijn vinden naast seniorleden meer ouders te ontmoeten op deze avond. Graag tot dan!

Sportieve groet,

Bestuur HV Dynamiek,

Karin Spoelder, Wendy Nijmeijer, Leonie Kamphuis, Irene Mensink, Janet ten Berge, Ronald Stoel, Marcel Vaneker en Caecil Vehof.