In het seizoen 2014-2015 is het Nederlands Handbal Verbond (NHV) gestart met het invoeren van een nieuwe speelwijze bij de jeugd tot en met 12 jaar. Op verschillende manieren is hier aandacht aan besteed. Met leuke filmpjes van D-, E- en F-jeugd van de NHV worden deze nog even op een rijtje gezet.

Kinderen tot en met 12 jaar spelen handbal op een andere manier dan het volwassen handbal. De regels zijn per categorie aangepast om het spel beter te laten aansluiten bij de belevingswereld en bewegingsdrang van de kinderen. Plezier en veelzijdig bewegen staan centraal. De verschillende speelwijzen in F-, E- en D- jeugd leiden stap voor stap richting het volwassen handbalspel.

Link naar het filmpje over de nieuwe speelwijze

F-jeugd

E-jeugd

D-jeugd